Inženýring

Další čiností, kterou nabízíme, je inženýring. Jedná se o kompletní převzetí starosti o Vaši stavbu, tedy o vyřizování stavebních povolení, kolaudačních řízení, zastupování zákazníka při jednáních se stavebním úřadem a ostatními institucemi.

Bude pro Vás nespornou výhodou, využijete-li zároveň našich projektových i inženýrských služeb, protože tím bude zajištěna provázanost projektu s vlastní realizací. Celá stavba se tím značně urychlí a v neposlední řadě také zlevní.

V rámci inženýringu Vám nabízíme:

 • inženýrskou konzultační činnost,
 • vyhledání a zabezpečení vhodného stavebního pozemku,
 • zpracování fotodokumentace stávajících stavů objektů,
 • zpracování projektových dokumentací všech stupňů,
 • ve spolupráce s externími subjekty měření radonu, geodetické práce apod.,
 • zpracování dopravního řešení a napojení na infrastrukturu,
 • vyřízení územního rozhodnutí,
 • vyřízení stavebního povolení,
 • zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavby,
 • provedení výběrového řízení na dodavatele stavby,
 • uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem a subdodavateli jménem investora,
 • autorský a technický (stavební) dozor,
 • koordinaci výstavby Vašeho objektu,
 • přípravu podkladů a zajištění kolaudačního rozhodnutí.

Nevíte si rady s plánovanou stavbou? Neváhejte a kontaktujte nás. Naši odborníci na inženýrské služby jsou Vám k dispozici v rámci konzultační poradenské činnosti.