Stavební úpravy a přístavba výtahu, Dětský denní rehabilitační stacionář, Hradec Králové